Schärotts K-Kull, födda 1999-06-09
Schärott's Fetch - Uschigårdens Gundi

 

 

Kalle
Meriter:
HD:
Ad: 

  Kiara
Meriter:
HD:
Ad:

BSL, BHP 1
grad A
ua
 

 

Katitzi
Meriter:
HD:
Ad:


MH
grad A
 

Tillbaka